512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Umowa deweloperska

Każda umowa deweloperska wymaga weryfikacji.
Kancelaria GOODMAN > Umowa deweloperska

Analiza umowy deweloperskiej

Kupujesz nieruchomość na rynku pierwotnym ? Umowa deweloperska ma być wkrótce podpisana ? Czy jesteś pewny, że twoje prawa są w niej należycie chronione ? Zanim podpiszesz umowę, zleć naszym prawnikom jej szczegółową analizę. Sprawdzimy czy nie zawiera niekorzystnych postanowień.

Analiza umowy deweloperskiej w Kancelarii Goodman to same zalety :

1. Bezpłatna wycena

W ciągu kilku godzin od złożenia zapytania otrzymasz wycenę sporządzenia opinii prawnej na temat przesłanej umowy deweloperskiej wraz z podanym numerem konta oraz linkiem do szybkiej płatności kartą kredytową przez system PayPal. Wycena zależy od ilości stron i czasu koniecznego do poświęcenia na szczegółowe zapoznanie się z wszystkimi zapisami umowy.

To od Ciebie zależy, czy akceptujesz wycenę czy też rezygnujesz z usługi.

2. Szybkość działania i niska cena

Nasz doświadczony zespół zawodowych prawników jest w stanie przygotować profesjonalną analizę umowy deweloperskiej do 48 godzin od momentu dokonania płatności. Przeciętny czas na otrzymanie opinii nie przekracza zwykle 24 godzin! Dzięki dużemu doświadczeniu w opiniowaniu umów deweloperskich oraz doskonałej znajomości katalogu klauzul niedozwolonych stosowanych przez deweloperów jesteśmy w stanie przygotować opinię poświęcając na to mniej czasu, niż prawnik który nie specjalizuje się w tym temacie. Dla klienta oznacza to niższą cenę, a zarazem większość szybkość działania.

3. Bez wizyty w kancelarii.

Największą zaletą zamówienia opinii prawnej na temat umowy deweloperskiej przez internet jest wygoda – opinię od naszego radcy prawnego lub adwokata uzyskasz bez wychodzenia z domu. Wszystko co potrzebujemy do działania to wzór umowy deweloperskiej, który bez problemu otrzymasz z biura sprzedaży mieszkań. Możesz również poprosić dewelopera o przesłanie umowy deweloperskiej bezpośrednio na nasz adres e-mail tj. biuro@kancelaria.org

4. Poufność

Gwarantujemy 100% poufność powierzonych nam informacji. Prawnicy Kancelarii Goodman na mocy obowiązujących zasad etyki radcy prawnego i adwokata są zobowiązaniu zachować w tajemnicy wszystkie informacje, o których dowiedzieli się od Klienta w związku z świadczeniem pomocy prawnej. Tym samym zarówno twoje dane osobowe jak i informacje o nieruchomości pozostają w tajemnicy pomiędzy nami.

5. Pytania dodatkowe

Unikamy zawiłego języka prawniczego, starając się wyjaśnić nasze wątpliwości w stosunku do umowy deweloperskiej językiem zrozumiałym dla każdego. Jeżeli jednak będziesz miał dodatkowe pytania, to w ramach świadczonej usługi możesz zadawać dodatkowe pytania uzupełniające bez dodatkowych opłat.

200

Przeanalizowaliśmy już ponad 200 inwestycji deweloperskich !

Formularz zamówienia :

  Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) przez  IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.(dalej : Firma) w celu zlecenia lub świadczenia usług lub zamiaru jej zawarcia, wykonania tych umów i usług z nią związanych, jak też w celach marketingowych na podstawie odrębnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Firmą przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w szczególności świadczącym usługi prawne, w tym zastępstwo procesowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Firmą  a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Firmą, i w obu przypadkach przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy bądź świadczeni usługi. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Kontakt z nami

  Bezpłatna analiza sprawy

   Immigration Law

   what we are best at
   • Criminal Defense
   • Family Disputes
   • Broker Fraud
   • Domestic Violence
   • Medical Malpractice
   • Intellectual Property

   Areas of expertise

   what we are best at