512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

FORTIS umowa nieważna !

BNP Paribas przegrywa w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Kancelaria GOODMAN > Orzecznictwo  > FORTIS umowa nieważna !

FORTIS umowa nieważna !

Umowa kredytu denominowanego zawartego z FORTIS BANK nieważna !

Pomimo trwających wakacji Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracuje na pełnych obrotach.

W dniu 30 lipca 2021 r. Sąd Okregowy w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny wydał wyrok ustalający, iż umowa denominowanego kredytu hipotecznego CHF zawarta przez naszego klienta z dawnym Fortis Bank Polska (obecnie BNP Paribas) jest nieważna.  Po uprawomocnieniu się wyroku Klient nie tylko zostanie uwolniony od kredytu, ale też  po dokonaniu wzajemnego rozliczenia stron dzięki wyrokowi zniknie zadłużenie względem banku na ponad 300.000 zł.

Na uwagę zwraca też fakt, że pozew był wniesiony w marcu 2021  r., a zatem wyrok zapadł już po 4 miesiącach ! Fortis Bank umowa nieważna

Sąd w ustnych motywach wskazał, iż umowę należy uznać za nieważną nie tylko z powodu zarzutu abuzywności zasad denominacji, ale też poprzez zabezpieczenie wyłącznie interesów banku na ryzyku walutowe przez zawarcie w umowie, że wypłata w PLN nie przekroczy XXX CHF (górny limit kwoty kredytu). Jednocześnie umowa nie zabezpieczała analogicznym zapisem klienta, iż otrzyma “nie mniej niż XXX” dlatego umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.