512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Prawo

FORTIS umowa nieważna !

Pomimo trwających wakacji Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracuje na pełnych obrotach.

W dniu 30 lipca 2021 r. Sąd Okregowy w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny wydał wyrok ustalający, iż umowa denominowanego kredytu hipotecznego CHF zawarta przez naszego klienta z dawnym Fortis Bank Polska (obecnie BNP Paribas) jest nieważna. … Czytaj więcej...

Wygrywamy z GETIN i ALLIANZ

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 11 marca 2021 r. utrzymuje w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza i potwierdza, że sprzedawana przez GETIN Noble Bank S.A. umowa produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego o nazwie LUCRO jest bezwzględnie nieważna, a GETIN Noble Bank S.A.… Czytaj więcej...

Wygrywamy z bankiem PKO BP SA

Koniec roku 2020 przyniósł także niezwykle ważne rozstrzygnięcie w sprawie kredytów denominowanych w CHF. Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie o sygn. I C 41/20 orzekł, że zawarta przez naszych klientów z bankiem PKO BP umowa kredytu hipotecznego denominowanego w CHF o nazwie Własny Kąt Hipoteczny jest bezwzględnie nieważna.… Czytaj więcej...

Wygrywamy z GETIN Noble !

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny – Odwoławczy w  wyroku z dnia 11 marca 2021 r. podzielił argumentację Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza i ustalił, że zgodnie z żądaniem naszego pozwu umowa Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość jest bezwzględnie nieważna, a GETIN Noble Bank ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi.… Czytaj więcej...

PARETO II nieważne ! Wygrywamy z GETIN Noble i TU EUROPA

Rok 2020 kończymy niezwykle istotnym dla tysięcy konsumentów orzeczeniem. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 18 grudnia 2020 r. utrzymuje w mocy korzystny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli i potwierdza, że sprzedawana przez GETIN Noble Bank S.A. umowa produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego o nazwie PARETO II jest bezwzględnie nieważna, a GETIN Noble Bank S.A.… Czytaj więcej...