512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Wygrywamy z Idea BANK S.A.

Sąd unieważnia umowę Inwestycyjny Plan Emerytalny Plus
Kancelaria GOODMAN > Orzecznictwo  > Wygrywamy z Idea BANK S.A.

Wygrywamy z Idea BANK S.A.

Inwestycyjny Plan Emerytalny Plus – umowa nieważna !

Kolejny raz Sąd Okręgowy w Krakowie staje na wysokości zadania i orzeka wyrokiem o sygn. II Ca 3194/19 prawomocnie, że sprzedawana przez Idea Bank S.A. umowa produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego o nazwie Inwestycyjny Plan Emerytalny Plus jest bezwzględnie nieważna, a IDEA Bank S.A. wspólnie z T.U. na Życie EUROPA S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi.

Tym samym kolejny nasz klient odzyskał wszystkie utracone środki.

W ocenie Sądu : W ramach zawartego porozumienia gospodarczego pomiędzy Idea Bank S.A. i TU EUROPA Życie S.A. doszło do wykreowania ryzykownego i niekorzystnego dla konsumentów produktu finansowego,w którym każda ze stron tej umowy miała swoja rolę do spełnienia. Idea Bank S.A., działający na rynku regulowanym – jako bank kojarzący się z instytucją zaufania publicznego – odpowiadał za zapewnienie odpowiedniej liczby klientów w oparciu o działania marketingowe podejmowane wobec własnej klienteli.

Pracownik banku prowadził z powodem rozmowę w taki sposób, że wzbudzał zaufanie do produktu i klient uwierzył mu, że decyduje się na bezpieczny produkt.

Celem wyegzekwowania wyroku konieczna była egzekucja komornicza.