512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Wygrywamy z bankiem ING

Kredyt hipoteczny indeksowany CHF nieważny !
Kancelaria GOODMAN > Orzecznictwo  > Wygrywamy z bankiem ING

Wygrywamy z bankiem ING

Umowa kredytu indeksowanego zawartego z ING BANK ŚLĄSKI  nieważna

Wszyscy czekaliśmy przed wakacjami na uchwałę Sądu Najwyższego  w sprawie kredytów CHF, która jak wiemy nie została wydana – co więcej jej wydanie odroczono bez terminu.

Na szczęście Sądy powszechne działają bez zapatrywania się na Sąd Najwyższy i samodzielnie rozstrzygają spory frankowiczów.

Co najważniejsze – spory te rozstrzygają co raz szybciej i to nawet w okresie wakacyjnym. Przykładem jest działanie Sądu Okręgowego w Katowicach, który wyrokiem z dnia 9 lipca 2021 r. ustalił całkowitą nieważność umowy kredytu “Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF” zawartego przez jednego z naszych klientów. Klient został zatem uwolniony od kredytu, a po dokonaniu wzajemnego rozliczenia stron dzięki wyrokowi zniknie zadłużenie względem banku na ponad 170.000 zł. Na uwagę zwraca też fakt, że pozew był wniesiony w grudniu 2020 r., a zatem wyrok zapadł już po 7 miesiącach.ing bank przegrana CHF

Sąd w ustnych motywach wskazał, iż zgodnie z wytycznymi TSUE umowa wiążąca strony niniejszego postępowania po usunięciu postanowień dotyczących indeksacji nie mogłaby zostać utrzymana w mocy z przyczyn płynących z ogólnych zasad prawa cywilnego.  To zaś oznacza, że na skutek kontroli abuzywności umowę należy uznać za nieważną. Szersze uzasadnienie zostanie sporządzone na piśmie.